# کهگیلویه_و_بویر_احمد
خدایا کسی را  که قسمت مت نیست سر راهمان قرارنده که شبهای دلتنگیش برای ماباشد و روزهای خوشش برای دیگری 
/ 0 نظر / 5 بازدید
دست خودمان نیست که روی حرفهایمان نمی مانیمما روی زمینی ایستاده ایم که هر روز خودش را دور میزند    
/ 0 نظر / 7 بازدید