# شعر
در دنیای بچه ها هر کی زودتر بگه دوست دارم برنده است    ولی تو دنیای بزرگا هرکه اول بگه بازنده است.      
/ 0 نظر / 5 بازدید
دست خودمان نیست که روی حرفهایمان نمی مانیمما روی زمینی ایستاده ایم که هر روز خودش را دور میزند    
/ 0 نظر / 7 بازدید