# خیرآباد
در دنیای بچه ها هر کی زودتر بگه دوست دارم برنده است    ولی تو دنیای بزرگا هرکه اول بگه بازنده است.      
/ 0 نظر / 5 بازدید