"چشمانت"

ساحل آرامش قلب منند.

چه خوب شد به دنیا آمدی

و چه خوب شد که "دنیای" من شدی

پس بمان و بدان که تا هستی و هستم،"

"دوستت "دارم.

/ 1 نظر / 6 بازدید