تقدیم به تو

عـــاشـقـــم ..

عـــاشــق آن "مـــیــــم" کــــه مــــی آیــــد آخــــر "عـــزیــــز"

و مــــرا مـــیکــنـد مــــــال تـــــــو ...

/ 3 نظر / 9 بازدید
لیلی

ولی چقد قشنگ بود

لیلی

وای چقد قشنگ بود........