حسین پناهی

زیباترین شعر دنیا

آب آب

 بابا آب

بابا آب

بابا آب

آی با کلاه

آی بی کلاه

حسین پناهی

/ 1 نظر / 8 بازدید
آذرکشب

قول مردونه مو دوباره یادم آوردی ! وعده ی ما ، سرخاک با یه آب معدنی ! قولوپ قولوپ ! دست در دست و.... حالشو ببر ...[چشمک]