این روزها احساس میکنم چقد شبیه سکوتم

با کوچکترین حرفی میشکنم.

/ 2 نظر / 4 بازدید
آذرکشب

سلام دختری ازاتاق زیرشیروونی بروزه و منتظر... موفق باشید

آذرکشب

سلام فرزانوی عزیزم ... انشاا... که می مونم ! برام دعاکن جیگری ! راستی کف کردی حاجیتو ! به این میگن داش مریم ! یاد بگیر داااشم ! بوس بوس نفس ....