کفشهایم که جفت میشوند

دلم هوای رفتن می کند.

من کودکانه بیقرار تو می شوم

 بی آنکه فکر کنم

 آیا کسی دلتنگ من می شود یا نه............

/ 1 نظر / 5 بازدید
آذرکشب

امیدوارم خودت هیچوقت دلتنگ نشی ! عزیز دلم خدا همیشه دلتنگه ماست !