زندگی مثله پیازه که هر برگشو که ورق بزنی اشکتو در میاره.