به سلامتی همه اوونایی که

 


دلشون از یکی دیگه گرفته

 


ولی برای اینکه خودشون رو

آروم کنن

 

 


میگن بخاطره غروب پاییزه..